Wij zijn meer dan alleen mensen

Ieder mens heeft een uniek talent. Op basis van deze unieke individuele talenten van mensen voeren wij veranderingstrajecten door in uw organisatie, in uw gemeente of in de wijk. Wij geloven in de visie dat de mensen de basis zijn voor het behalen van doelen en resultaten.

Eigenlijk helemaal niet gek. We worden geboren met een uniek talent, we groeien op en ontwikkelen onze talenten en krachten. Tot het moment dat wij deze talenten kunnen gaan inzetten. Zij het via betaald werk of als vrijwilliger in de wijk. Maar ook gewoon thuis in je eigen omgeving.

Managements

Change Management

Maatschappelijk presteren

Community Management

Maatschappelijk presteren

Non profit organisaties zoals woningcorporaties hebben maatschappelijk draagvlak nodig om effectief te kunnen opereren. Het voldoen aan maatschappelijke opgaven is vaak een lastige taak.

Gebiedsontwikkeling

Ieder mens heeft eigen woonwensen. People biedt ondersteuning bij gebiedsontwikkeling, het zoeken naar oplossingen voor fysieke vraagstukken zoals verpaupering of leegstand, maar ook bij het ontwikkelen van nieuwe woonvormen.

De mens centraal

Samen sta je sterker dan alleen. Een team bestaat uit verschillende karakters en talenten. Soms vullen dezen elkaar aan waardoor er synergie ontstaat. Maar soms botsen karakters met elkaar en zorgen voor frictie. Teamcoaching kan dan een oplossing bieden.