Mediation op één dag – ’t Eiland Mediation & Coaching

Mediation op één dag – ’t Eiland Mediation & Coaching

Als zich een conflict voordoet en er is een spoedeisend belang of er is sprake van (internationale) partijen, welke maar kort beschikbaar zijn dan biedt ’t Eiland Mediation u de mogelijkheid van een mediationsessie op één dag!
Alle betrokken partijen, (incl. de deskundigen/experts) zijn gedurende één gehele dag in mediation bijeen. Als hetniet anders kan is er een telefonische raadpleging.

Het doel:

Om op dezelfde dag de mediation af te ronden.
Als mediator vraagt dat wel wat tijd ter voorbereiding.
De mediator zal de partij en deskundigen/experts vooraf persoonlijk (telefonisch) consulteren.

Voordelen Mediation op één dag:

• binnen één dag een oplossing
• snel helderheid en daardoor een einde aan negatieve energie
• kort dus kostenbesparend
• efficiënte begeleiding door twee mediators

Nadelen Mediation op één dag:

  • intensiever dan een reguliere mediation

Om het nadeel te verzachten kunt u ook gebruikmaken van welkome ontspanningsmomenten. Variërend van een
verkwikkende wandeling, tot een overheerlijke lunch.

Dagindeling
Start van de dag om 9.00 uur: opening, uitleg en ondertekening.

1. Introductie
2. Samenvatting
3. Lunch
4. Onderhandeling
5. Samenvatting
6. Uitwerking overeenkomst
7. Ondertekening en afronding (eindtijdstip: uiterlijk 17.00 uur, eerder is mogelijk, afhankelijk van de geboekte
progressie)

De wens voor een eventueel ontspanningsmoment kunt u zelf aangeven. Uiteraard plannen we ook dit in overleg.

Afsluiting

Bij de afsluiting wordt de overeenkomst door de partijen ondertekend. Ter plaatse wordt deze overeenkomst door
de partijen opgesteld en door de mediator uitgewerkt. Na ondertekening heeft u uw samen gemaakte afspraken
vastgelegd. Dat biedt u ruimte om dit hoofdstuk af te sluiten en verder te gaan. Bij sommige overeenkomsten geldt
een wettelijke bedenktijd – bijvoorbeeld twee weken bij een vaststellingsovereenkomst voor een einde
dienstverband. Om die reden is zo’n overeenkomst dan pas later definitief.

Kennismakingsgesprek aanvragen bij ’t Eiland Mediation & Coaching

Wilt u meer weten over wat Mediation op één dag in uw specifieke situatie kan betekenen en hoeveel het kost,
neem dan hier contact met ons op. We laten u kennismaken met een professionele en ervaren arbeidsmediator.
Indien gewenst en mogelijk kan arbeidsmediation ook op locatie bij cliënten plaatsvinden.
Contact opnemen kan via bijgevoegde link http://www.heteiland.eu/ of stuur ons een bericht via LinkedIn. Natuurlijk
kunt u ook rechtstreeks telefonisch contact met ons opnemen via 0620006334.

# Bedrijfsartsen #Bedrijfsleiders #Regiomanager #District leiders #HR Managers #P&O managers #CEO #Directeuren
#Arbeidsdeskundigen #Re-integratie adviseurs #Bestuursleden #Advocaten #Juristen #Leidinggevenden