Mediation op één dag – ’t Eiland Mediation & Coaching
Bericht

Mediation op één dag – ’t Eiland Mediation & Coaching

Als zich een conflict voordoet en er is een spoedeisend belang of er is sprake van (internationale) partijen, welke maar kort beschikbaar zijn dan biedt ’t Eiland Mediation u de mogelijkheid van een mediationsessie op één dag! Alle betrokken partijen, (incl. de deskundigen/experts) zijn gedurende één gehele dag in mediation bijeen. Als hetniet anders kan is...

Personeel management
Project

Personeel management

Persoonlijk kennismanagement (PKM) is een concept dat is ontstaan uit kennismanagement (KM), informatiekunde, marketing en cognitieve menselijke vaardigheden. PKM voorziet de individuele kenniswerker van methoden en technieken om de persoonlijke kennishuishouding te organiseren en beheren, maar ook om die kennis te profileren.