Categorie: People & Friends

Mediation op één dag – ’t Eiland Mediation & Coaching
Bericht

Mediation op één dag – ’t Eiland Mediation & Coaching

Als zich een conflict voordoet en er is een spoedeisend belang of er is sprake van (internationale) partijen, welke maar kort beschikbaar zijn dan biedt ’t Eiland Mediation u de mogelijkheid van een mediationsessie op één dag! Alle betrokken partijen, (incl. de deskundigen/experts) zijn gedurende één gehele dag in mediation bijeen. Als hetniet anders kan is...