De mens centraal

People weet wat mensen beweegt

Samen sta je sterker dan alleen. Een team bestaat uit verschillende karakters en talenten. Soms vullen dezen elkaar aan waardoor er synergie ontstaat. Maar soms botsen karakters met elkaar en zorgen voor frictie. Teamcoaching kan dan een oplossing bieden. Met teamcoaching zorgt u voor neutraliteit, veiligheid, structuur en vertrouwen. Teamcoaching geeft u inzicht en stimuleert het teamwork.

Teamcoaching bij arbeidsconflicten

Bij People staat de mens achter de mensen centraal. Zo maken we communicatiepatronen in teams inzichtelijk. Daarvoor kunnen we verschillende methodieken inzetten. Wij maken conflicten bespreekbaar en helpen teams met het nemen van besluiten waar iedereen achter staat. Teamcoaching kan worden ingezet als conflicten op de werkvloer te groot zijn geworden, maar ook om conflicten te voorkomen en/of om op een goede manier in dialoog te komen. Houd de regie in handen, stimuleer een snelle besluitvorming en een goede en productieve samenwerking met teamcoaching.

Mediation bij arbeidsconflicten

Soms zijn conflicten op de werkvloer niet te voorkomen. Leidinggevenden proberen tevergeefs te bemiddelen. Vaak escaleert het conflict. Laat het niet zo ver komen en zet vroegtijdig mediation in om problemen en/of miscommunicatie aan te pakken. Organisaties zijn niet gebaat bij verstoorde arbeidsrelaties die leiden tot verminderde productiviteit en ziekteverzuim. Een arbeidsmediator treedt op als als bemiddelaar bij meningsverschillen en zorgt dat er op een constructieve manier wordt gewerkt aan een oplossing. Mediation zorgt voor rust en eenheid op de werkvloer.

Mediation voor betere communicatie

Bij mediation gaat een mediator van People het gesprek aan en brengen dialogen tot stand. Wij kijken naar de wens en behoeften van de persoon of de groepen en volgen de stappen naar de onderhandeling. In alle gesprekken, passen we verschillende gesprekstechnieken en eventueel methoden toe, die bijdragen aan een betere onderlinge communicatie en een gezamenlijke oplossing. Bij groepsmediation kijken we ook naar onderlinge banden en de invloed van de omgeving. Zet ook mediation in bij verstoorde arbeidsrelaties en conflicten op de werkvloer.

Jobcoaching voor mensen met een arbeidsbeperking

Heeft u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst genomen? Zorg dat uw nieuwe medewerker voldoende begeleiding krijgt tijdens zijn inwerkperiode. Tijdens jobcoaching loopt een coach van People met hem mee om te kijken of de werkplek of de werkzaamheden nog moeten worden aangepast en afgestemd op de de beperkingen van de werknemer. De jobcoach kijkt hoe uw nieuwe medewerker functioneert en eventueel nog beter kan werken. Als het nodig kan hij ook de medewerker bijsturen. Soms werkt de coach mee om taken zo nog beter over te kunnen dragen. Met jobcoaching kan je nieuwe medewerker zorgeloos beginnen aan zijn nieuwe baan.

Een aanspreekpunt met jobcoaching

Een jobcoach staat klaar als een werknemer met een arbeidsbeperking vragen heeft over het werk, zoals de werkwijze en gedragsregels. Hij is het aanspreekpunt, ook als de medewerker ziet met persoonlijke problemen of communicatievraagstukken. Maar ook voor de collega’s op de werkvloer is jobcoaching praktisch want de coach treedt op bij conflicten of misverstanden. De coach heeft ook een handleiding van zijn cliënt en kan deze overdragen aan collega’s en de interne jobcoach. Met de persoonlijke jobcoaching van People, staat je medewerker er in spannende tijden niet alleen voor. Wij zijn sterk in mensen.

Voordelen van een externe vertrouwenspersoon

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is wettelijk niet verplicht. Vaak kiezen organisaties ervoor om iemand uit de organisatie aan te wijzen als de vertrouwenspersoon bij ongewenste situaties, zoals pesten of intimidatie. Een externe vertrouwenspersoon inschakelen kan een beter alternatief zijn. Een externe vertrouwenspersoon is neutraal omdat hij  geen binding heeft met de organisatie. Bovendien beschikt hij over de (mensen)kennis en expertise om psychosociale arbeidsbelasting aan te pakken. Als er daadwerkelijk sprake is van ongewenst gedrag kan een vertrouwenspersoon het gesprek aangaan.

Beleid tegen ongewenst gedrag

Een externe vertrouwenspersoon van People zorgt dat werknemers die zich geïntimideerd of belaagd voelen een luisterend oor hebben. Iemand die nagaat of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is, een klachtenprocedure in gang zet of doorverwijst naar hulpverlenende instanties. Investeer in je mensen, ook als ze even niet lekker in hun vel zitten. Naast het aanstellen van een vertrouwenspersoon is het verstandig om als organisatie een duidelijk beleid te hanteren tegen ongewenst gedrag en zelf het goede voorbeeld geeft. Voorkomen blijft immers beter dan genezen.

Waardenmanagement voor inzicht

Heeft u een duidelijk beeld van uw organisatie? Weet u of de juiste mensen op de juiste plek zitten? Met waardenmanagement krijgt u inzicht in de persoonlijke drijfveren van uw medewerkers. Zo wordt duidelijk onder welke omstandigheden uw medewerkers het beste functioneren. Waardenmanagement kan bijdragen aan een betere samenwerking tussen uw medewerkers en zorgt voor meer onderling begrip tussen werknemers en leidinggevenden.

Hoe werkt waardenmanagement?

Door middel van vragenlijsten over de persoonlijke drijfveren in combinatie met een rollenspel wordt duidelijk waarom mensen op een bepaalde manier handelen of communiceren. We leren mensen om naar zichzelf, de werkomgeving en collega’s te kijken. Soms kan een andere werkwijze of benadering problemen verhelpen of leiden tot succes.  Met waardenmanagement krijgt u zicht op wat de organisatie in beweging brengt en heeft u de tools in handen waarmee de beste resultaten worden bereikt. Waardenmanagement kan op verschillende niveaus worden ingezet: individueel, team en organisatie. Het kan ook worden ingezet bij verandertrajecten, reorganisaties of op persoonlijk vlak bij loopbaanbegeleiding. People weet wat mensen beweegt. Wij zijn sterk in mensen.