Maatschappelijk presteren

People brengt mensen in beweging  

Non profit organisaties zoals woningcorporaties hebben maatschappelijk draagvlak nodig om effectief te kunnen opereren. Het voldoen aan maatschappelijke opgaven is vaak een lastige taak. Grote betrokkenheid, een goed gevoel voor sociale verhoudingen en in staat zijn om zaken in de juiste context te plaatsen zijn hierbij cruciaal. People helpt, ondersteunt en adviseert bij projecten waarin de mens centraal staat. Met succesvolle projecten en activiteiten die breed worden gedragen en uitgedragen, kan uw organisatie maatschappelijk presteren. People is er voor profit – en non profit- organisaties, zoals woningcorporaties en gemeenten in Nederland, Limburg en de Euregio. Maar ook voor commerciële organisaties die maatschappelijk willen presteren of die hun sociale paragraaf moeten invullen.

Een groter maatschappelijk draagvlak en slagkracht

People creëert maatschappelijke waarde. Wij vinden dat iedereen het recht heeft om voor zichzelf te zorgen en deel te nemen aan de maatschappij. Dat kan volgens ons alleen door het leveren van maatwerk. People ondersteunt organisaties bij de maatschappelijke waardebepaling van hun diensten of werkzaamheden. Wij kennen het krachtenveld en de context van maatschappelijke opgaven en hebben een goed gevoel voor sociale verhoudingen. Maatschappelijk presteren vraagt continu om verbetering en om het nastreven van meesterschap. Wij kunnen u daarbij adviseren en ondersteunen.

Bevorderen van bewonersparticipatie

Participerende burgers bieden kansen en kunnen bovendien een waardevolle informatiebron zijn. Heeft uw gemeente, woningcorporatie of organisatie ondersteuning nodig bij projecten die bewonersparticipatie moeten bevorderen? Denk aan het opzetten van eetpunten tegen de vereenzaming van ouderen, maatjesprojecten voor het integreren van ‘nieuwkomers’ of wijkbewoners die een eigen ontmoetingsplek inrichten en onderhouden. Om te zorgen voor meer maatschappelijk draagvlak, moet u mensen op de juiste manier aanspreken met activiteiten die op de doelgroep zijn gericht. Maar hoe doet u dat? Hoe laat u mensen meepraten, en in welke fase haalt u informatie van buiten naar binnen? Van wie wilt u informatie, en wat doet u daar dan mee? People heeft ruime ervaring met bewonersparticipatie en kan de processen voor u begeleiden en implementeren.

Voor leefbaarheidsvraagstukken met maatschappelijk draagvlak

Daarnaast biedt People ondersteuning bij leefbaarheidsvraagstukken, zoals projecten waarmee de leegstand van winkelcentra, de overlast van rondhangende jongeren of de toenemende vereenzaming onder ouderen wordt aangepakt. People kent de regio door en door. Daarom kunnen wij snel de juiste mensen en netwerken aan elkaar verbinden. People zorgt voor een nieuw samenspel tussen inwoners, overheden en (maatschappelijke) ondernemers. Samen komen we tot betere inzichten en leidt automatisch tot een groot maatschappelijk draagvlak. Ook als een doelgroep extra begeleiding nodig heeft, zoals statushouders of woonwagenbewoners, zorgt People voor ondersteuning op maat. Bij People staat de mens centraal. Wij weten wat mensen bezighoudt en hoe je mensen kunt motiveren en enthousiasmeren. Wij zijn People; sterk in mensen