Maatschappelijke projectontwikkeling & gebiedsontwikkeling

People weet hoe mensen willen wonen

Ieder mens heeft eigen woonwensen. Waar de ene persoon bijvoorbeeld waarde hecht aan veel privacy, wil de andere juist contact met buurtbewoners. Ouderen en mensen met een beperking hebben veelal een aangepaste woning nodig. En jonge gezinnen zijn weer gebaat bij een kinderrijke buurt met veel speelgelegenheid. People biedt ondersteuning bij gebiedsontwikkeling, het zoeken naar oplossingen voor fysieke vraagstukken zoals verpaupering of leegstand, maar ook bij het ontwikkelen van nieuwe woonvormen.

Nieuwe woonvormen en gebiedsontwikkeling

Woonzorgzones, mantelzorgwoningen, en flexibele woningen zoals bijvoorbeeld tiny houses. Nooit eerder waren er zoveel woonvormen als vandaag de dag. Dit biedt corporaties die bezig zijn met de verduurzaming van hun woningportefeuille en gemeenten die verantwoordelijk zijn voor gebiedsontwikkeling oneindig veel mogelijkheden. Zowel bij de realisatie van gebouwen als binnen de gebiedsontwikkeling liggen mooie kansen om extra resultaten te boeken met duurzame oplossingen. People kent alle mogelijkheden en onmogelijkheden als het gaat om nieuwe woonvormen en gebiedsontwikkeling. Laat het proces door ons begeleiden. Wij helpen u bij het formuleren van een visie, kunnen deze vertalen in een programma van eisen en de uitvoering. Daarbij verliezen we de haalbaarheid van de plannen en natuurlijk het menselijke aspect niet uit het oog.

Kwartiermaker bij gebiedsontwikkeling

People weet wat mensen beweegt. Heeft uw organisatie een kwartiermaker nodig die een project in de wijk of gemeente van de grond trekt? Wij brengen mensen, groepen en organisaties met elkaar in contact, zetten discussies in gang en leiden groepsgesprekken in goede banen. Een kwartiermaker van People zorgt voor succesvolle dialogen die leiden tot een concrete en breed gedragen oplossingen. En ook bij de uitvoering van maatschappelijke projecten en gebiedsontwikkeling kan People een rol spelen. Bij fysieke vraagstukken nemen we de gehele procesbegeleiding uit handen. Zo brengen wij burgerparticipatie voor u in de praktijk.

Onze community manager brengt mensen samen

Daarnaast kunnen we u bijstaan als community manager bij nieuwe woonvormen waarbij meerdere doelgroepen moeten worden samengebracht. Denk aan het samen wonen van ouderen, ouderen/studenten en drie-generaties wonen. Bij gebiedsontwikkeling worden steeds vaker nieuwe woonvormen ingezet, bijvoorbeeld  om ouderen langer zelfstandig te laten wonen of om woningnood aan te pakken. Investeer in mensen. Vergroot de leefbaarheid en participatie van burgers en huurders. Niemand is gebaat bij verpaupering of winkelleegstand in de wijk. People kan ook zorgen voor een oplossing door effectief ondernemen in de wijk te stimuleren. We brengen de menselijke maat terug in de wijk. Wij zijn People, sterk in mensen.