Home / Waarden management

Waarden management

Waarden management

Met Waarde Management wordt het ontwikkelen van praktisch hanteerbare instrumenten die zijn gebaseerd op gefundeerde theorieën en methodieken bedoeld. Deze theorieën en methodieken voortvloeien direct uit wetenschappelijk onderzoek en kennis van (integrale) psychologie.