People brengt mensen in beweging

Maatschappelijk presteren

Non profit organisaties zoals woningcorporaties hebben maatschappelijk draagvlak nodig om effectief te kunnen opereren. Het voldoen aan maatschappelijke opgaven is vaak een lastige taak.

Gebiedsontwikkeling

Ieder mens heeft eigen woonwensen. People biedt ondersteuning bij gebiedsontwikkeling, het zoeken naar oplossingen voor fysieke vraagstukken zoals verpaupering of leegstand, maar ook bij het ontwikkelen van nieuwe woonvormen.

De mens centraal

Samen sta je sterker dan alleen. Een team bestaat uit verschillende karakters en talenten. Soms vullen dezen elkaar aan waardoor er synergie ontstaat. Maar soms botsen karakters met elkaar en zorgen voor frictie. Teamcoaching kan dan een oplossing bieden.